Thứ Năm, 6 tháng 9, 2012

Tai phan mem VGA Driver Ati 8.33.zip

Tai phan mem VGA Driver Ati 8.33.zip mien phi From Acer :, Click on the following links for the driver package readme info: .../LH64A/Readme.txt .../LH/Readme.txt This package supports the following driver models: ATI Unified AVStream Driver ATI T200 Unified AVStream Driver ATI AHCI Compatible RAID Controller ATI RAID Console ATI PCI Express (3GIO) Filter Driver Radeon X1800 CrossFire Edition Radeon X1800 CrossFire Edition Secondary Radeon X1900 CrossFire Edition Radeon X1900 CrossFire Edition Secondary Radeon X800 CrossFire Edition Radeon X800 CrossFire Edition Secondary RADEON X850 CrossFire Edition RADEON X850 CrossFire Edition Secondary ATI RADEON XPRESS 200 Series RADEON X800 GTO RADEON X800 GTO Secondary ATI Radeon Xpress 1250 Radeon X700 Series RADEON X550 Series RADEON X550 Series Secondary RADEON X550XT RADEON X550XT Secondary Radeon X1300 Series Radeon X1300 Series Secondary Radeon X1550 Secondary Series Radeon X1550 Series Radeon X1550 Series Secondary Radeon X1600 Series Radeon X1600 Series Secondary Radeon X1650 Seri es Radeon X1650 Series Secondary RADEON X800GT RADEON X800GT Secondary ATI MOBILITY RADEON XPRESS 200 ATI RADEON XPRESS 200 Series Sec (Microsoft Corporation) ATI RADEON XPRESS 200 Series Secondary ATI RADEON XPRESS 200M Series (Microsoft Corporation) ATI Radeon Xpress Series ATI Radeon® Xpress 1150 ATI Radeon® Xpress 1150 Secondary RADEON 9500 RADEON 9500 - Secondary RADEON 9500 PRO / 9700 RADEON 9500 PRO / 9700 - Secondary RADEON 9550 RADEON 9550 Secondary RADEON 9600 SERIES RADEON 9600 Series RADEON 9600 SERIES - Secondary RADEON 9600 Series Secondary RADEON 9600 TX RADEON 9600 TX - Secondary RADEON 9700 PRO RADEON 9700 PRO - Secondary RADEON 9800 RADEON 9800 - Secondary RADEON 9800 PRO RADEON 9800 PRO - Secondary RADEON 9800 SERIES RADEON 9800 SERIES - Secondary RADEON 9800 XT RADEON 9800 XT - Secondary RADEON X1600 Series RADEON X1600 Series Secondary Radeon X1800 GTO Radeon X1800 GTO Secondary Radeon X1800 Series Radeon X1800 Series Secondary Radeon X1900 GT Radeon X 1900 GT Secondary Radeon X1900 Series Radeon X1900 Series Secondary R ADEON X300/X550 Series RADEON X300/X550 Series Secondary RADEON X550 RADEON X550 Secondary RADEON X600 Series RADEON X600 Series Secondary RADEON X600/X550 Series RADEON X600/X550 Series Secondary RADEON X700 SE RADEON X700 SE Secondary RADEON X700 Series RADEON X700 Series Secondary RADEON X800 PRO/GTO RADEON X800 PRO/GTO Secondary RADEON X800 Series RADEON X800 Series - Secondary RADEON X800 Series -Secondary RADEON X800 Series Secondary RADEON X800 XT RADEON X800 XT Platinum Edition RADEON X800 XT Platinum Edition Secondary RADEON X800 XT Secondary RADEON X800/X850 Series RADEON X800/X850 Series - Secondary RADEON X850 Series RADEON X850 Series - Secondary Tags:windows software,drivers,scsi drivers,vga driver ati 8.33.zip, all ,vga driver atizipNha phat trien: Cap nhat moi:2012-09-06 06:00:01 Yeu cau: Ban quyen: Tai phan mem:VGA Driver Ati 8.33.zip - VGA Driver Ati 8.33.zip Download phan mem VGA Driver Ati 8.33.zip http://downloadsh.com/downloads-vga-driver-ati-833zip-6087.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét